Chrámecké červené a bílé víno
Poctivá česká vína z vlastních vinic v Českém středohoří

Historie a současnost

mosteckém vinařství

Most-České středohoří

Okresní město Most s 80 000 obyvatel na severu Čech v Ústeckém kraji patří mezi významná města vinařské oblasti Čechy, v nichž se pěstuje vinná réva. Současných 72 hektarů na území katastrů Most I, Most II a Rudolice na Bílinou patří do litoměřické vinařské podoblasti. Hrozny ze zdejších vinic se zpracovávají v Chrámcích, v obci vzdálené 15 km od centra města. V Chrámcích sídlí společnost České vinařství Chrámce s.r.o. a je zde zpracovna hroznů, lisovna, vinný sklep, cisterny na zrání vína, lahvovna, sklad a prodejna vína. Z původních 42 ha vinic, které byly vysazeny Státním statkem Most v Chrámcích, zůstala v péči Českého vinařství Chrámce s.r.o. pouze jediná - vinice Klára o výměře 0,6 ha s odrůdou Irsai Oliver.

Historie pěstování révy vinné na Mostecku

V malebné krajině Českého středohoří se vinná réva pěstuje již déle než 1000 let. Přirozená hradba hor obklopuje vlnitou kotlinu, jejíž jižní svahy jsou pro pěstování révy velmi vhodné. Příznivé je i podnebí, průměrná roční teplota, teplota vegetační i množství srážek. Zeměpisné podmínky jsou ve zdejší vinařské oblasti stejné jako v Burgundsku a Porýní. O mosteckém vinařství existují písemné záznamy od roku 1207, ale vzhledem k jeho vyspělosti odborníci soudí,že zde bylo mnohem dříve. 24. února 1374 Niklas von Bernecke, pražský purkmistr, udělil na příkaz Karla IV. Pražské viniční právo městu Most. Vinařství se rozšířilo a Mostečtí začali vyvážet víno i do Saska. Na konci 14. století měl Most z vinic tak bohatý zdroj příjmů, že o ně projevili zájem i Míšňané. Koncem šestnáctého století patřil Most v počtu domů k nejsilnějším městům. 80 % obyvatel vlastnilo vinice. V Žateckém kraji byl Most na prvním místě v ploše vinic a patřila mu celá polovina vinohradů v kraji. Třicetiletá válka zapříčinila úpadek vinařství a od doby Josefa II. se plocha vinic neustále zmenšovala. Po první světové válce vinice na Mostecku zanikly. Zůstaly však po nich nádherné čedičové terasy, které přežily celá staletí.

Obnovená tradiceChrámce nádvoří

Mostecké vinařství obnovil se spolupracovníky Ing. Ivan Váňa na bývalém Státním statku Most v obci Chrámce v roce 1967. Plocha vinic rychle roste a v roce 1972 dosahuje 41 ha. Postupně se buduje se i sklepní hospodářství a začíná výroba vína. Vinařství se v roce 1977 rozšiřuje i na teplé svahy na vrchu Špičák v Rudolicích u Mostu a v roce 1978 se réva vinná stává též rekultivační plodinou, když je vysazena vinice Barbora na výsypce lomu Hrabák v Čepirozích u Mostu. Město Most je tak obklopeno prstencem krásných vinic, které tvoří jeho nové okolí. V roce 1983 se réva vinná pěstuje na 112 ha půdy. Se vzrůstem plochy vinic se rozšiřuje sklepní hospodářství, které má dnes moderní zařízení a kapacitu sklepů pro 500 000 litrů vína. V roce 1991 si Ing. Ivan Váňa s rodinou pronajímá vinařství, své celoživotní dílo, a postupně je privatizuje. Po restitucích se stará o 72 ha vinic. V roce 2001 vzniká společnost České vinařství Chrámce, s.r.o., jež patří v současnosti k největším výrobcům vína z vlastních hroznů ve vinařské oblasti Čechy.

Slovo vinaře

Vážení přátelé a milovníci vína,

uplynulá léta prokázala, že vinařství na Mostecku má své opodstatnění. Réva vinná nejlépe ze všech rostlin využije zdejší jižní svahy. Vinice na Mostecku jsou okrasou krajiny a opět patří k městu. V našich vínech můžete poznat kus poctivé práce a vinařského srdce. Naší zatím poslední prací pro město Most a jeho krajinu je obnovení vinic v tradičních polohách na Širokém vrchu a Hněvíně, kde jsou zachovalé čedičové terasy ze středověku.

Obnovit mostecké vinařství nebylo jednoduché. Připijme proto na jeho budoucnost.
Na zdraví a ať vám mostecká vína stále chutnají.

Vinař Ing. Ivan Váňa

  


Den otevřených dveří v Chrámcích v sobotu 25. května 2024 od 8.00 do 18.00 hod.

Zveme Vás na pravidelnou jarní ochutnávku našich vín Den otevřených dveří v sobotu dne 25. května 2024 od 8.00 do 18.00 hodin. Ochutnáte 50 druhů vín rozmanitých odrůd a ročníků,  košer vína, archivn…

Celý článek

Vše nejlepší do nového roku 2024!

Do nového roku 2024 přejeme vše nejlepší!

Celý článek